Tehnička podrška


Website Market je obezbedio BESPLATNU tehničku podršku za svaki sajt u trajanju od 1 godine.

Koliko god da je mali ili veliki, Vašem sajtu je neophodna stalna briga, naročito ako vaš posao zavisi od njega. Održavanje Vašeg web sajta i tehnička podrška koju imamo, omogućava Vam da u svakom trenutku Vaš web sajt bude potpuno funkcionalan i siguran.

Besplatna tehnička podrška u periodu od 1 godine podrazumeva:

- Promena teksta x6;
- Promena fotografija x6;
- Ukoliko se dogodi nešto nepredviđeno na sajtu;

Tehnička podrška posle prve godine traje još naredne tri i ona se naplaćuje u zavisnosti od potrebe.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twiter
  • Google+
  • Mail