SEO optimizacija


Šta je SEO optimizacija (engl. Search engine optimization)?

SEO optimalizacija veb-sajta za pretraživače je proces unapređenja kvaliteta i količine saobraćaja od pretraživača ka veb-sajtu preko prirodnih (organskih ili algoritamskih) rezultata pretrage. Tipično, što je sajt bolje rangiran (npr. u pretragama izlazi među prvima na spisku), više će saobraćaja biti preusmereno sa pretraživača na njega. SEO može da učini različite vrste pretraga, uključujući pretragu slika, lokalne pretrage i drugo.

SEO optimizacija podrazumeva:

- Poređenje ključnih reči u odnosu na konkurenciju i njihovu dalju analizu u vidu detaljnih izveštaja;
- Optimalizaciju meta tagova (title, description);
- Sređivanje tagova u sadržaju (alt, title, naslovi linkova);
- Optimalizaciju naslova i podnaslova (H1-H6);
- Kreiranje datoteke robots.txt;
- Kreiranje, registracija i obnova sitemap.xml;
- Popravljanje unutrašnje strukture linkova;
- Analizu dupliranog sadržaja;
- Kreiranje „404” stranice i „301” redirect po potrebi;

Kao internet marketing strategija, SEO razmatra način funkcionisanja pretraživača kao i pojam koji ljudi pretražuju. Optimalizovanje veb-sajta prvenstveno obuhvata menjanje sadržaja i HTML kodiranje koje dovesti do poboljšanja njegovog rangiranja vezano za specifične ključne reči, i da ukloni prepreke prilikom indeksiranja sadržaja veb-sajta od strane pretraživača.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twiter
  • Google+
  • Mail