Google_oglasavanje

Oglašavanje na google

OGLAŠAVANJE NA GOOGLE Oglašavanje na google Oglašavanje na google ili Google Ads (Oglasi na klik) je najefikasniji način reklamiranja na internetu. Vi plaćate samo kada neko klikne na vaš oglas. Na taj način možete precizno odrediti koliko novca želite da uložite u reklamiranje. Ipak, sistem je jako kompleksan i potreban Vam je ekspert kako bi…

Šta je web sajt

Šta je Web sajt

ŠTA JE WEB SAJT Šta je Web sajt Web sajt jeste skup povezanih web stranica tipično serviranih s jedne web-domene. Web-sajt je smešten (hostiran) na najmanje jednom web serveru, dostupan preko mreže poput interneta ili privatne LAN-mreže, a preko internetske adrese poznate kao URL. Svi javno dostupni web-sajtovi kolektivno čine World Wide Web. Koju funkciju ima web sajt Web sajtovi imaju…